• 04
  • 03_2
  • selec 08
  • 007
  • 01
  • 05
  • 06

نقش میکروسیلیس در تولید بتن و سنگ مصنوعی

نقش میکروسیلیس در تولید بتن و سنگ مصنوعی    

پیشرفت در زمینه علم مصالح و تحقیق روز افزون در مورد مواد متشکل بتنی باعث دستیابی به مصالحی شده که استفاده از آنها به نوبه خود توانسته است اثرهای شگفتی در تولید بتن پرمقاومت و سنگ مصنوعی برجای می گذارد.

میکروسیلیس از جمله موادی است که توانسته است این نقش رابه خوبی ایفاء نماید. در این روزنوشت خلاصه‌ای از نقش میکروسیلیس در تولید بتن و سنگ مصنوعی ارائه شده است.

• استفاده از میکروسیلیس جهت تولید بتن با مقاومت و یا سنگ مصنوعی درنیکا کاربرد پیدا نموده ونتایج جالب توجه و مهمی حاصل شده است.

میکروسیلیس مشخصه های فیزیکی خمیر تازه سیمان و همچنین ریزسازه ای خمیر پس از سخت شدن را اصلاح می کند.

• نقش میکروسیلیس در خواص مهندسی سنگ مصنوعی درنیکا به ویژه خواص ریولوژی (نظیر:چسبندگی و یکنواختی), خواص مکانیکی (نظیر: مقاومتهای فشاری,کششی,خمشی,خزش و جمع شدگی و دوام( نظیر: مقاومت در برابرخرابی ناشی از حملات شیمیایی,سایش و فرسایش و سیکلهای یخ زدن و ذوب شدن )حائز اهمیت است.

• تاثیرمثبت میکروسیلیس در سنگ مصنوعی درنیکا عموماً به خاطر دو مکانیزم شناخته شده است:

– یکی بدلیل فعالیت پوزولانی بسیار زیاد آن است که باعث کاهش هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراتاسیون سیمان پرتلند با آب و افزایش ژل تولیدی در خمیر سیمان می گردد.

– دوم اینکه بدلیل نرمی بسیار زیاد آن است که باعث پرکردن خلل و فرج بین ذرات ژل و سیمان می گردد.

میکروسیلیس به روش جذب و فرونشاندن الکترواستاتیکی گرد همراه با گازهای متصاعد از کوره های الکتریکی از نوع قوسی غوطه ور,کارخانجات سیلیس و آلیاژهای آن تهیه می شود.میکروسیلیس بسیار نرم وبه صورت ذره های بی نهایت ریز می باشد و مرکب از مواد غیر بلوری با قطرهای بیت1/0 تا2/0 میکرون است وجرم مخصوص آن با 2/2 گرم بر سانتی متر مکعب دارای بزرگترین سطح مخصوص با مقدار تقریبی(m²/g)20 می باشد. چگالی ظاهری این ماده (kg/m³)200 می باشد.

• ذرات میکروسیلیس 50 تا 100 مرتبه از ذرات سیمان کوچکتر بوده و به عنوان مواد پرکننده بین اجزاء متشکله سنگ مصنوعی درنیکاعمل نموده و نه تنها باعث چسبندگی بین ذرات سیمان می شوند بلکه چسبندگی بین سیمان و سنگدانه را نیز افزایش می دهند.

• تفاوت اساسی بین میکروسیلیس و پوزولان های معمولی مانند خاکستر بادی(fly ash), خاکستر آتشفشانی و رس کلسینه شده این است که فعالیت پوزولانی میکروسیلیس زودتر از پوزولانهای فوق قابل حصول است. میکروسیلیس به واسطه شکل و اندازه ذراتش یک پوزولان خیلی فعال و پرکننده بسیار موثری در سنگ مصنوعی درنیکا است.

• با افزایش میکروسیلیس به سنگ مصنوعی درنیکا درصد هیدروکسیدکلسیم خمیر سیمان به شدت کاهش می‌یابد و با اضافه کردن 20 درصد میکروسیلیس تقریباً همه هیدروکسیدکلسیم خمیرسیمان از بین رفته است.با افزایش درصد میکروسیلیس مقادیر زیادی از هیدروکسیدکلسیم به سیلیکات کلسیم هیدراته تبدیل می شود.

• هیدروکسیدکلسیم خود منشا ضعف سنگ مصنوعی درنیکا می شود زیرا آب می تواند آن را در خود حل نماید و به خارج از سنگ انتقال دهد که در این حالت به صورت پودر کربنات کلسیم برروی سطح سنگ رسوب می نماید و سبب بروز لایه ای از سفیدک می گردد و یا سولفاتها با آن ترکیب شده که حاصل آن گچ و یا سولفوآلومینات کلسیم است که حجم آن چند برابر بزرگتر است و این تغییر حجم باعث تخریب سنگ مصنوعی می‌گردد. همچنین واکنشهای قلیایی سیلیسی سنگدانه ها نیز با وجود هیدروکسیدکلسیم در خمیر سیمان تشدید می یابد.بنابر این واکنش میکروسیلیس با هیدروکسیدکلسیم از بروز این مشکلات جلوگیری می کند.

• قابل ذکر است که استفاده از درصد مناسب رزین مخصوص تولید سنگ مصنوعی درنیکا در مخلوط حاوی میکروسیلیس ضروری است.

• افزودن میکروسیلیس تا حدود 10 درصد وزن سیمان تاثیر مهمی بر زمان گیرش نخواهد داشت.

• با به کار بردن میکروسیلیس و رزین مخصوص تولید سنگ مصنوعی درنیکا بدست آوردن مقاومت فشاری حدود Mpa100 تا Mpa150 نسبتاً امری آسان است.

میکروسیلیس به عنوان یک ماده مکمل نقش اساسی را در افزودن مقاومت سنگ مصنوعی درنیکا و بهبود خواص دیگر آن ایفا می کند.

میکروسیلیس با ریزی بسیار زیاد و فعالیت پوزولانی قابل ملاحظه بر ایجاد واکنشهای شیمیایی با هیدروکسید کلسیم سبب کاهش تخلخل و نفوذ پذیری و افزایش دوام و مقاومت در سنگهای مصنوعی درنیکا میشود.

راههای تماس

 

 

 تلفن : 22921685 و 22921674- 021

 همراه واحد فروش :  3070 353 0912

 
Email:  Info@Arvinpadir.com ,                                      Arvinpadir@yahoo.com


https://25pc.com/best-gaming-desk/